زلزله + پیش بینی زلزله،حوادث Earthquake

 • زلزله + پیش بینی زلزله،حوادث Earthquake


   ۱۳۹۴-۰۷-۲۲ ۰۱:۱۱:۴۹.۷ ۳.۳ ۳۰.۵۹۴ ۵۶.۸۷۹ ۱۰ چترود، کرمان 

  تاریخ وقوع زلزله:
  چهارشنبه، 22 مهر 1394 در 01:11:49
  (وقت محلی - تهران)

  2015-10-13 21:41:49
  (UTC)
  بزرگی زلزله:
  ۳.۳
  نوع بزرگی:
  MN
  موقعیت رومركز زلزله: ۳۰.۵۹ شمالی و ۵۶.۸۸ شرقی
  عمق: ۱۰ كیلومتر
  عدم قطعیت مكانی: ۲.۶۱+/- كیلومتر در جهت شمالی - جنوبی
  ۳.۳۳+/- كیلومتر در جهت شرقی - غربی
  منطقه:
  استان کرمان
  فاصله‌ها:  
  3 كیلومتری چترود، کرمان
  5 كیلومتری كاظم آباد، کرمان
  16 كیلومتری هجدک، کرمان
  منبع:
  موسسه ژئوفیزیك، دانشگاه تهران

  1 AFRZ BHZ 2015-10-13 21:42:52.9 32.0 382 2.6
  2 CHK SPZ 2015-10-13 21:43:18.0 309.0 298 3.2
  3 CHMN BHZ 2015-10-13 21:42:21.1 142.0 103 3.0
  4 KBAM BHZ 2015-10-13 21:42:57.6 136.0 222 3.6
  5 KHGB BHZ 2015-10-13 21:42:03.8 238.0 46 3.2
  6 KOO SPZ 2015-10-13 21:42:40.9 44.0 286 3.3
  7 MEH SPZ 2015-10-13 21:42:59.6 293.0 234 3.3
  8 NGRK BHZ 2015-10-13 21:42:28.1 188.0 106 3.2
  9 NHDN BHZ 2015-10-13 21:43:20.8 73.0 315 3.5
  10 TEG SPZ 2015-10-13 21:43:29.3 34.0 311 3.1
  11 TKDS BHZ 2015-10-13 21:43:36.3 4.0 336 3.2
  12 TPRV BHZ 2015-10-13 21:43:12.9 356.0 270 3.5
  13 TVBK BHZ 2015-10-13 21:42:14.0 190.0 68 3.4

  + نوشته شده در  چهارشنبه ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ساعت 2:3&nbsp توسط سید عباس صولتی 09158578235   |